Audyt energetyczny

Dlaczego audyt ma takie znaczenie?

Analiza zapotrzebowania energii elektrycznej i cieplnej ma bardzo duże znaczenie. Ilość energii cieplnej potrzebnej potrzebnej do ogrzania budynku w okresie zimowym jest ściśle powiązana typem urządzenia grzewczego oraz jego mocą. Wyniki audytu wykorzystywane są przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Optymalne
rozwiązanie

oszczędność
energii

maksymalne
zadowolenie

promujemy niezależność energetyczną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości